Nevýhody práce realitného makléra

- postupný nábeh príjmov

- potreba získania teoretických vedomostí

- potreba získania praktických zručností v odbore

- potrebné obchodnícke zručnosti

- potreba plánovania a systematickosti

SPÄŤ