Ceny nehnuteľností

Cena nehnuteľnosti je dôležitý parameter pri predaji, od ceny sa odvíja počet záujemcov a rýchlosť predaja. Pri oceňovaní nehnuteľností využívame a kombinujeme viacero metód, vychádzame z technickej hodnoty, používame porovnávaciu metódu, diferenciačnú metódu. Za základ pri naceňovaní považujeme vlastné cenové mapy, ale aj neuspokojené dopyty kupujúcich. Naša databáza je dostatočne široká, aby bola dostatočná pre presné určenie trhovej ceny.

Vzhľadom na dopyt na trhu vieme preto celkom presne nastaviť predajnú stratégiu, vzhľadom na záujmy predávajúceho.

Chcete vedieť, akú trhovú hodnotu má Vaša nehnuteľnosť, alebo si dať naceniť nehnuteľnosť k dedičskému konaniu?

Chcete vedieť, aké sú podmienky na poskytnutie HYPOTÉKY?

Kontaktujte nás , prípadne vyplňte kontaktný formulár: