Situácia na trhu

16.02.2023

Zhrňme si situáciu na trhu v oblasti NMnV, Piešťany:

  • ceny bytov už poznajú svoju hladinu po zastavení trhu na prelome leta a jesene, nepredpokladáme už pokles cien zo súčasných realizačných, respektíve ak aj pôjdu nadol, tak veľmi mierne a nebudú kopírovať inverzne náklady na rast nákladov na hypotéku.
  • podmienky pre čerpanie hypoték v jednotlivých bankách sa veľmi neodlišujú (banka od bank ), ale je predpoklad rastu úrokových sadzieb (ECB ich zvýšila opakovane vo februári o 0,5% a predpokladá ich ďalšie navýšenie s následným prehodnotením dopadov - obe zmeny sa zatiaľ nepremietli do úrokových sadzieb hypoték v našich komerčných bankách).

Uveďme si jeden príklad, ktorý sa reálne môže v období prvého polroka 2023 udiať:

  • povedzme že dnes 3 izbový byt v danej lokalite stojí cca 125 000,- €, pričom 25 000,- € dajú klienti z vlastných zdrojov, 80% kryje hypotéka. V tom prípade by splátka hypotéky vyšla nasledovne: hypotéka vo výške 100 000,- €. aktuálna úroková sadzba 3,6% a fixácia 5 rokov, splátka 454,65 €/mesiac.

Pri odkladaní kúpy nehnuteľnosti úroková sadzba stúpne napr. o 1,2 %. Ak by chceli dosiahnuť rovnakú splátku hypotéky, tak kúpna cena by musela byť 108 750,- € (klienti by z vlastných zdrojov doplatili 21 750,- €) a hypotéka by v tomto prípade vyšla takto: výška 87 000,- €, fix 5 rokov, splátka 456,46 €/mesiac.

Klientom teda zostane zachovaná (približne) výška splátky, ale na kúpu by mali k dispozícii o približne 13% MENEJ prostriedkov.


Je nereálne očakávať, že po poklese cien na prelome rokov 2022/2023 by v najbližšom období klesli realizačné ceny o ďalších 13%.

Výsledok: kupujúci bude musieť hľadať menší byt , aby sa do svojho rozpočtu "zmestil".


Na záver ešte poznámka, aby ste mali prehľad, ako sa obdobie predajného procesu zmenilo z časového hľadiska:

  • kým v období najsilnejšieho nákupného obdobia trval proces od náboru nehnuteľnosti (podpis zmluvy o spolupráci) po rezervovanie nehnuteľnosti (podpis rezervačnej zmluvy s konkrétnym kupujúcim, často po aukcii) približne 2 týždne, momentálne to trvá približne 6 týždňov!


Profesionálne sa venujeme realitnému trhu v našej oblasti už 8 rokov, vieme s veľkou presnosťou povedať, za koľko sa reálne nehnuteľnosť predá.

Vieme analýzou stanoviť jej trhovú cenu, či už porovnávacou metódou z realizačných cien, výnosovou metódou, porovnávacou metódou z ponukových cien, vieme urobiť SWOT analýzu, z ktorej výstup určí optimálnu marketingovú a predajnú stratégiu.

Právna analýza stavu nehnuteľnosti je u nás samozrejmosťou.

Neskúšame, nestrieľame sumy od pása.

Vychádzame z reálnych štatistík, sledujeme trendy, aj krátkodobé zmeny.

Ak chcete PREDÁVAŤ, kontaktujte kohokoľvek, ak chcete skutočne PREDAŤ, zavolajte nám!

A ak ste to skúsili sami, alebo s inou realitnou kanceláriou, a "dačo sa pokazilo", sme tu pre Vás tiež. Už nejeden nesprávny postup sme napravili.

Vyberať si realitnú kanceláriu podľa toho, za koľko budú Vašu nehnuteľnosť ponúkať v inzercii smeruje iba k nekonečnému ponúkaniu za nerealizovateľné ceny.

Vidím takých nehnuteľností v ponuke mnoho. A ešte ich tam aj dlho vidieť budem...

Nepredávajte, PREDAJTE!

Miroslav Švehla, konateľ RE/MAX NaMax, +421 908 513 793