Rezervačná zmluva pri predaji nehnuteľnosti

15.01.2024

Prečo vlastne v procese predaja využívame rezervačnú zmluvu? Čo to vlastne je? Na čo slúži?

Rezervačná zmluva pri predaji cez RK RE/MAX NaMax

V prvom rade musím konštatovať, že v našom prípade ide o trojstrannú zmluvu medzi predávajúcim, kupujúcim a realitnou kanceláriou. Predávajúci sa v ňom zaväzuje, že nehnuteľnosť predá záujemcovi, záujemca sa zaväzuje, že nehnuteľnosť kúpi a realitná kancelária sa zaväzuje, že nehnuteľnosť nebude ponúkať ďalším záujemcom, pripraví podklady a zrealizuje prevod nehnuteľnosti podľa dohodnutých podmienok, v dohodnutom termíne. Po nadobudnutí účinnosti rezervačnej zmluvy inzerujeme nehnuteľnosť v stave "rezervovaná" (pre prípad, že by k prevodu neprišlo, aby sme naďalej boli v kontakte s ďalšími záujemcami a minimalizovali celkový čas predaja).

Rezervačná zmluva zároveň rieši aj finančné plnenia pre prípad, že by k prevodu nehnuteľnosti neprišlo, v závislosti na tom, kto by zmluvu nenaplnil. Ak by od zmluvy odstúpil záujemca, zo zloženého rezervačného poplatku je odškodnený predávajúci, ak by odstúpil predávajúci, rovnaké finančné plnenie v prospech záujemcu sa vyžaduje tiež. Toto pravidlo je zároveň zárukou, že realitná kancelária nebude fiktívnou rezervačnou zmluvou naťahovať platnosť zmluvy o sprostredkovaní (áno, žiaľ sú prípady, keď rezervačnú zmluvu podpisuje iba kupujúci a realitná kancelária, pričom ak sa rezervačná zmluva nenaplní, žiadne finančné plnenie v prospech predávajúceho nenastáva - u nás je toto vylúčené).

Jednou z najčastejších otázok je, čo v prípade, ak si záujemca potrebuje vybaviť hypotéku. Pre takýchto záujemcov máme pripravené riešenie - ak bude financovanie riešiť so spoločnosťou Finvia, ktorá je našim partnerom pri poskytovaní financovania, splatnosť rezervačného poplatku a tým aj účinnosť rezervačnej zmluvy je posunutá na termín, kedy bude pre neho pozitívne overená dostupnosť úveru. Záujemca tak nemusí mať obavu, že ak by si nedokázal vybaviť hypotéku, prišiel by o rezervačný poplatok.

Zhrňme si nakoniec naše odporúčania:

  • rezervačná zmluva je odporúčaným krokom pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy
  • účastníkmi rezervačnej zmluvy by mali byť predávajúci aj kupujúci, odporúčame aby ním bola aj realitná kancelária
  • vzájomné finančné plnenia pre prípad nenaplnenia zmluvy by mali byť vyvážené.

Akékoľvek otázky sme Vám pripravení zodpovedať, stačí nás kontaktovať!

Miroslav Švehla - konateľ, RE/MAX NaMax , 0908 513 793, namax@re-max.sk 

realitná kancelária Nové Mesto nad Váhom
realitná kancelária Nové Mesto nad Váhom