REZERVAČNÁ ZMLUVA – ISTOTA PRE KUPUJÚCEHO AJ PREDÁVAJÚCEHO

20.06.2019

V štandardných postupoch pri predaji nehnuteľnosti vyhotovujeme Zmluvu o zložení blokovacieho depozitu (tzv. Rezervačnú zmluvu) a až následne Kúpnopredajnú zmluvu. Tento postup je overený praxou, Rezervačná zmluva určuje vecný a časový rámec pre spôsob, ako sa bude celý proces predaja riešiť.

V poslednom čase sa množia otázky, prečo je potrebné uzatvárať aj Rezervačnú zmluvu. Tu je teda zopár argumentov, pre predávajúcich aj pre kupujúcich...

Rezervačná zmluva je záväzkom predávajúceho, že nehnuteľnosť kupujúcemu predá, je záväzkom kupujúceho, že ju od predávajúceho kúpi a záväzkom realitnej kancelárie, že predaj medzi predávajúcim a kupujúcim formálne sprostredkuje.

Rezervačná zmluva ustanovuje, za akých finančných podmienok bude nehnuteľnosť predaná, rovnako určuje v akom časovom horizonte sa prevod vykoná a akým spôsobom prebehne. Môže obsahovať aj ustanovenia, ktoré štandardne nepatria do Kúpnopredajnej zmluvy (napríklad termín vypratania nehnuteľnosti,...).

Samozrejme, Rezervačná zmluva obsahuje aj sankcie pre prípad, že kupujúci od kúpy odstúpi, prípadne od predaja odstúpi predávajúci. V prvom prípade ide o finančné odškodnenie za to, že predávajúci bol v predajnom procese na istý čas zdržaný, v druhom, že kupujúcemu nebola umožnená kúpa za účelom ktorej vykonal úkony (napríklad vybavoval financovanie).

Rezervačná zmluva stanovuje, v akom maximálnom čase môžu byť úkony potrebné k prevodu nehnuteľnosti vykonané, nič nebráni ale tomu, aby boli vykonané skôr. Dnes prebiehajú procesy schvaľovania úverov relatívne rýchlo, do mesiaca dokáže financujúca inštitúcia schváliť úver aj kupujúcemu, ktorý nemal úver predschválený. Dĺžka platnosti Rezervačnej zmluvy je však na dohode predávajúcich a kupujúcich.

Rezervačná zmluva ošetruje obdobie medzi ústnou dohodou o predaji/kúpe a obdobím podpisu Kúpnopredajnej zmluvy. Odstraňuje neistotu u predávajúcich aj kupujúcich, či vôbec ku kúpe/predaju príde a pre prípad jej neuzatvorenia, rieši plnenie v prospech neuspokojenej zmluvnej strany.

Vyvážená Rezervačná zmluva dodá istotu zmluvným stranám a patrí k štandardným a osvedčeným postupom RK RE/MAX.

Chcete aj Vy predať Vašu nehnuteľnosť ?

Pracujeme pre Vás už piaty rok NaMaximum !

Miroslav Švehla, konateľ, 0908 513 793, namax@re-max.sk