PREDSTAVUJEME Vám majiteľa RK NaMax

26.11.2019

Miroslav Švehla je majiteľom a konateľom firmy prevádzkujúcej franšízu RE/MAX NaMax. V obchode pracuje viac ako 20 rokov, podniká 12 rokov, v realitách 5 rokov.

Rodený Bratislavčan, pred 10 rokmi sa s manželkou presťahoval do obce Zemianske Podhradie, okr. Nové Mesto nad Váhom. O jeho názoroch v oblasti realít, ale aj o mimopracovných aktivitách, ktoré Vás možno prekvapia, bol náš rozhovor...

Prečo si začal podnikať v realitách?

Po presťahovaní sa do oblasti Nového Mesta nad Váhom sme spolu s manželkou hľadali uplatnenie na trhu práce, teda najmä pre manželku. Mala bohaté skúsenosti s prácou na odbore developmentu vo veľkej stavebnej firme, no nedokázali sme pre ňu nájsť vhodné pracovné miesto. Ja som v tom čase už podnikal v oblasti obchodu. Keďže sme mali aj skúsenosti s tým, ako fungujú realitné kancelárie, makléri, a mali sme pocit že by sme to dokázali robiť lepšie, padlo rozhodnutie práve na tento odbor.

Prečo franšíza?

Viac-menej išlo o náhodu - v čase nášho rozhodovania, možno aj vplyvom toho, že sme vyhľadávali cielene informácie o realitných kanceláriách, ma oslovila reklama spoločnosti RE/MAX. Bonusy, ktoré poskytuje tento typ podnikania, najmä v jeho začiatkoch, preklonili misku váh na stranu rozhodnutia práve v prospech takejto spolupráce. V podstate sme v mnohých organizačných veciach nasadli na rozbehnutý vlak, uľahčilo nám to mnohé povinnosti spojené s rozbehom realitnej kancelárie.

V čom je najväčší problém súčasného realitného trhu?

Je to obrovské množstvo drobností, ktoré by som nazval jedným slovom ZLOŽITOSŤ. Mnohokrát neúplné informácie, častokrát zavádzajúce, či občas dokonca klamné, priviedli ľudí k presvedčeniu, že k dobrému predaju nehnuteľnosti stačí urobiť pár fotografií, hodiť to do inzercie za cenu aká sa im páči a potom už len s kupcom spísať zmluvu, ktorej vzor si stiahnem z internetu. Hotovo. A toto dokážu svojou reklamou živiť aj seriózne denníky. Zo žartu zvykneme hovoriť v kancelárii, že už čakáme kedy sa objaví dakde návod na opravu zubov a ľudia si ich začnú "robiť" sami, veď vŕtačku má doma takmer každý a svoje zuby pozná najlepšie ich majiteľ...

Netvrdím, že každý maklér je top odborník, že každá realitná kancelária naplní požiadavky klienta, ale ak by si ľudia namiesto vyhľadávania informácií, ako nehnuteľnosť predať, vyhľadali informácie o najlepších RK a makléroch, ktorí by sa o predaj ich nehnuteľnosti postarali od A po Z, tak v konečnom dôsledku by boli spokojnejší, ušetrili by čas, starosti a v neposlednom rade by im ešte aj, napriek zaplateniu za službu makléra, ostalo z predaja viac financií. A môžem o tom poskytnúť každému VEĽA príkladov, reálnych z praxe!

Ako vidíš perspektívu podnikania v oblasti realít? Ako sa bude meniť trh?

Môj pohľad je taký, že sa bude regulovať - osobne regulácie rád nemám, ale v tomto smere ich privítam. Regulácia v tom zmysle, že maklér bude musieť spĺňať odborné kritéria skôr, ako na realitný trh "vybehne". Zoberte len príklad z našej siete, maklér absolvuje školenie úvodné, nadstavbové, plní plán tzv. onboardingu, kde má stanovené úlohy denné, týždenné, mesačné, pričom je trvalo pod dohľadom majiteľa kancelárie či odborného garanta, na úvodné stretnutia chodí so skúsenejším maklérom, a tento čas, kým začne robiť samostatne, sa počíta v mesiacoch. Recertifikáciou prechádzajú makléri každý rok, tí ktorí spĺňajú kritéria a zložia skúšku druhého stupňa potom každé dva roky. Pre najvyšší stupeň certifikácie ISO potrebuje maklér s praxou mať za sebou úspešné predaje, absolvovať vzdelávanie so špičkovými odborníkmi z oblasti stavebníctva, realitného práva, manažmentu kvality, financií - investícii, online marketingu, oceňovania nehnuteľností, vypracovať odbornú prácu, tú obhájiť a tiež zložiť skúšku. Osobne nemám strach, že takýto vzdelaní makléri by nenaplnili požiadavky akejkoľvek štátnej skúšky.

To vyvolá pokles počtu RK aj maklérov, na trhu však ostane vyššia kvalita, po ktorej volajú klienti, ale aj realitné kancelárie, ktoré pracujú naozaj profesionálne.

Čo je najväčšia komparatívna výhoda Tvojej RK v porovnaní s konkurenciou?

Záleží na tom v porovnaní s akou konkurenciou. Voči individuálnym samopredajcom najmä v tom, že robíme predajné aktivity opakovane, takže máme databázy potenciálnych klientov, máme referencie z predošlých obchodov, poznáme dôkladne všetky procesy vrátane právnych, nevraviac o tom, akú výhodu máme pri využívaní IT technológii. Dokážeme predať nehnuteľnosť v násobne kratšom čase, dokážeme pracovať omnoho efektívnejšie. Dokážeme predvídať a byť tak pripravení na rozličné potenciálne scenáre priebehu obchodu. Voči konkurencii iných RK je to zložité popísať, našim cieľom je poskytovať služby dlhodobo, naše služby neustále inovovať a prispôsobovať situácii na trhu. Ale aby som bol konkrétny, poskytujeme služby vo vysokom štandarde, problematiku konkrétneho predaja posudzujeme z oveľa hlbšieho pohľadu ako väčšina konkurencie, robíme SWOT analýzu obchodnej príležitosti na základe cieľa, ktorý je potrebné dosiahnuť a z nej sa odvíjajú naše aktivity. Klientom dokážeme poskytnúť omnoho širšie služby, ako poskytuje väčšina konkurencie. Sme ideálnou voľbou pre klientov, ktorí hľadajú komplexné služby a chcú všetky predajné procesy preniesť na plecia realitnej kancelárie. Jednoducho, chcú mať pokoj, chcú predať a zinkasovať čo najlepšiu cenu - ostatným sa nechcú zaoberať.

Čo plánuješ meniť v blízkej budúcnosti vo vašich službách?

Chceme sa viac venovať najmä majiteľom budov, či už na bývanie, prevádzkovým, či výrobným - ponúknuť im služby všeobecného manažmentu budov, nielen čo sa nájmov či predajov týka, ponúknuť im analýzy ako ich prevádzku optimalizovať a dosiahnuť tak vyšší profit; tým, ktorí chcú realizovať nové akvizície poskytnúť štúdie realizovateľnosti. Potenciál cítime najmä pri menších až stredných podnikoch, ktoré na takéto služby nemajú vlastné kapacity, pritom za relatívne malé náklady môžu mať v ruke silný analytický nástroj, ktorý im pomôže vyhnúť sa rizikám, prinesie im profit.

Aký odkaz by si poslali realitným maklérom?

Robte svoju prácu čo najlepšie, morálne, v prospech svojho klienta, ale vyvážene voči obchodným partnerom. Spolupracujte. Trvalo sa vzdelávajte. A ostaňte zároveň samými sebou.

Držím všetkým, ktorí to chcú robiť naplno, palce!

Na záver, stíhaš popri práci v RK aj iné aktivity?

Už šiesty rok sa venujem mládežníckemu futbalu. Najprv ako nadšený rodič, neskôr som sa zapojil do organizačnej práce, pomáhal s tréningami. Je to práca s deťmi od 4-5 rokov do 13 rokov, takže všetko čo k tomu patrí, zaviazať šnúrky, utrieť nos, až po riešenie začínajúcich pubertálnych výstrelkov. Často máme na tréningu v dvoch skupinách až 25 detí, takže je sa kam obracať.

Ostáva Ti čas ešte na niečo iné?

V minulosti som sa aktívne venoval tancu, ostal som verný aspoň hudbe - príležitostne hrávam ako DJ na podujatiach pre uzatvorené spoločnosti. Už som to chcel utlmiť, ale v poslednom čase zvyknem hovoriť... je to príležitostné hranie, ale tých príležitostí sa začína kopiť...

A v tomto období sa snažím aspoň raz týždenne ísť so synom zakorčuľovať si na Zimný štadión. Je to výborný relax a zároveň čas prebrať so synom naše "chlapské témy".

Ďakujem za rozhovor, veľa spokojných klientov a šťastných kilometrov na korčuliach 😊

www.rem.ax/SVEHLA