Podvod pri nákupe nehnuteľnosti!

05.06.2018

Pokiaľ kupujete nehnuteľnosť, v spleti ponúk a právnych predpisov na Vás číhajú aj predajcovia - podvodníci.

Je preto nevyhnutné preveriť si predávajúceho, kupovanú nehnuteľnosť z právneho aj stavebného hľadiska, jej skryté nedostatky, všetky ťarchy ktoré na nej sú, kontrolovať kúpnopredajné zmluvy, celý proces prechodu nehnuteľnosti aj financií a veľa veľa ďalších, podstatných „drobností“, o ktorých neskúsený kupujúci často ani netuší.
Aj preto RE/MAX NaMax zriaďuje službu MAKLÉR STRÁŽNY - službu, ktorá ako anjel strážny rozprestrie ochranné krídla nad Vašou investíciou, do ktorej dávate svoje celoživotné úspory, alebo sa dlhodobo zaväzujete splácať úver.
Od výberu nehnuteľnosti až po jej prevzatie bude MAKLÉR STRÁŽNY stáť na strane ochrany Vašich oprávnených záujmov!
Naviac, za jeho službu zaplatíte iba časť sumy, ktorú Vám navyše dokáže ušetriť!
Spýtajte sa skôr, ako bude neskoro!


Zavolajte +421 908 513 793 , alebo napíšte na namax@re-max.sk