Novinky v realitách - oblasť Nové Mesto nad Váhom

03.06.2024

Čo je nové v realitách v Novom Meste nad Váhom?

Uplynul už nejaký čas, keď som popisoval situáciu na trhu realít v oblasti NMnV. 

Je čas opäť Vám priblížiť môj / náš pohľad (RK RE/MAX NaMax) na to, čo sa na trhu deje.


Čo trh ovplyvňuje negatívne?

Sú to stále relatívne vysoké sadzby hypotekárnych úverov. Napriek poklesu predajných cien, je to momentálne brzdiaci element na trhu. To však neznamená, že tu nie sú aj pozitívne signály.

Čo konkrétne na trhu je pozitívne?

Rozhodne sa trh rozhýbal. Niektorí predávajúci pochopili, že ak chcú predať, treba pracovať s cenou v prospech kupujúcich. No a potom sú tu kupujúci, ktorí dokážu kupovať bez hypoúveru. Majú k dispozícii peniaze na účte, často z predaja inej nehnuteľnosti. No a v neposlednom rade sú tu aj kupujúci, ktorí riešia financovanie cez ŠFRB. S takýmto predajom máme násobné skúsenosti a určite vieme pomôcť záujemcom o tento typ financovania. Samozrejme, treba spĺňať špecifické podmienky a predávajúci musí strpieť dlhší čas na sprocesovanie. U nás je výraznou pomocou kupujúcim aj silná spolupráca so spoločnosťou Finvia, ktorej finanční poradcovia dokážu pomôcť takmer každému klientovi.

Keď hovoríme o rozhýbaní trhu, ako sa to dá vyjadriť v číslach?

V rámci našej RK RE/MAX NaMax môžem dať dve informácie: 

  • ku koncu mesiaca máj 2024 sme v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023 "vyrástli" na tržbách o 45%, pričom naše služby ostali na rovnakých, miestami nižších cenách ak v minulom roku; 
  • rovnako ku koncu mesiaca máj 2024 sme dosiahli úroveň tržieb v porovnaní s celým rokom 2023 na úrovni 70%.

To všetko (žiaľ) pri rovnakom počte maklérov – tam by sme prijali výraznú pomoc aktívnych maklérov. Zjavne podmienky na rast u nás existujú, máme prepracovaný systém zavedenia do praxe, odmeňovanie až do 81% čistej provízie, nadštandardné kancelárske priestory, silnú odbornú podporu. Privítame každého záujemcu!

Rast kancelárie v tomto rozsahu určite nie je bežný, čomu to pripísať?

V prvom rade aktivita na trhu, marketing, propagácia, osobné stretnutia. Takisto vysoká odbornosť pri posudzovaní predajnej stratégie, predajných postupov. V neposlednom rade vysoko nadštandardne spracovaná ponuka, využívajúc najnovšie technológie. Čo samozrejme nejde bez výrazných investícii do každého jedného predaja – to je zároveň odpoveď na to, prečo nesúťažíme na trhu o najnižšiu cenu služby. Som presvedčený o tom, že za úspechom je aj to, že do predaja vkladáme viac prostriedkov z provízie, ako iné RK. Účelne, ale veľmi výrazne. Aj preto sú našimi klientmi hlavne zákazníci, ktorí vyžadujú "službu na kľúč", ktorí chcú byť odľahčení od čo najväčšieho množstva povinností pri predajnom procese. Obrazne povedané, sprístupniť nehnuteľnosť, podpísať dokumenty a zinkasovať. A napriek tomu nie sme ani zďaleka najdrahší...

O svoje poznatky sa podelil: Miroslav Švehla, majiteľ RK RE/MAX NaMax, 0908 513 793