Čísla zaujímajú asi každého...  S niektorými tajnosti nerobíme!

21.03.2019

S vyhodnotením roka 2018 sme počkali až do vyhodnotenia prvých troch mesiacov roka 2019, aby sme viac poukázali aj na súčasné trendy v realitnom biznise v našej oblasti.

Už od minulého roka sa postupne začal realitný trh komplikovať, sťažil sa prístup k hypotékam a dnes už jasne vidíme, že nie každý záujemca o kúpu nehnuteľnosti na jej financovanie spĺňa podmienky.

V našej oblasti pôsobenia je už niekoľkoročným javom, že zároveň na trhu nie je dostatok nehnuteľností, po ktorých je dopyt. To doteraz zvýhodňovalo skôr predávajúcich, avšak vyššieuvedená situácia začína trh obracať skôr v prospech kupujúcich - minimálne nastáva tlak na znižovanie predajných cien nehnuteľností.

Vo výhode sa javia byť najmä kupujúci, ktorí majú aspoň časť financií na realizáciu kúpy, bez ohľadu na to, či ide o osoby alebo firmy. Najmä pre úspešné firmy nastáva čas investovania do nehnuteľností, ktoré sú z hľadiska návratnosti zaujímavé.

Poďme teda ku konkrétnym číslam našej RK RE/MAX NaMax:

V porovnaní roka 2018 s rokom 2017:

  • znížil sa počet prenajatých nehnuteľností o 50%

  • zvýšil sa počet predaných nehnuteľností o 28%

  • hodnota predaných nehnuteľostí sa zvýšila o 28% (tu vidíme stagnáciu predajných cien)

  • obrat našej RK stúpol o 24% (naše služby teda mierne zlacneli)

Poďme porovnať prvý štvrťrok 2019 s prvým štvrťrokom 2018:

  • počet prenajatých nehnuteľností klesol o 50%

  • počet predaných nehnuteľností stúpol o 60%

  • hodnota predaných nehnuteľností stúpla o 148% (predávajú sa drahšie nehnuteľnosti, najmä určené na podnikanie)

  • obrat našej RK stúpol o 81%

So zložitejšími podmienkami sa budú na trhu nehnuteľností stále viac presadzovať RK, ktoré robia svoju prácu poctivo. Pre nás je terajší a aj nastávajúci stav meniaceho sa trhu konkurenčnou výhodou.

Využite naše znalosti, obráťte sa na spoľahlivých odborníkov.

Miroslav Švehla, majiteľ a konateľ RK RE/MAX NaMax, 0908 513 793, namax@re-max.sk