Ako predať les bez komplikácií

04.10.2016

Máme pre vás zopár rád a postrehov. Získali sme ich pri konkrétnom predaji cca 16 hektárového lesa v katastri Chocholná pri Trenčíne.

V prvom rade, ak budete les predávať, ozve sa vám dosť záujemcov. Les je totiž lukratívny z finančného hľadiska. Nastavenie predajnej ceny je však odborná práca, ktorú treba nechať na profesionálov. V tomto prípade je najlepšie obrátiť sa na niektorého z odborných lesných hospodárov, ktorého má každý jeden les, každý jeden vlastník, každý jeden urbariát. Ten na základe podkladov z Národného lesníckeho centra (NLC), ktorý zberá a zakladá informácie o lesoch (plány činnosti, t.j. ťažba, výsadba, ošetrovanie, prebierka...) posúdi stav lesa, perspektívnosť ťažby, rozsah povinností majiteľa, ktoré sa plánuje na 10 rokov a navrhne cenu za meter. Rozhodne to nerobte sami, bez skúsenosti, trebárs iba podľa ponúk či predajných cien v okolí, pretože každý kus lesa má inú hodnotu.
V tom našom bola napríklad aj časť tzv. ochranného lesa, kde sú zásahy z
rozličných dôvodov výrazne obmedzené (napr. ochrana pôdy pred eróziou).

predaj lesa, realitná kancelária
predaj lesa, realitná kancelária

Pripravte sa na to, že obhliadky budú fyzicky náročné. Skutočný záujemca totiž bude chcieť fyzicky les prezrieť či naozaj zodpovedá stav podkladom z NLC. Na druhej strane, ak chcete zlepšiť telesnú kondíciu, je to ideálny spôsob.

Les je rozdelený na tzv. JPRL (jednotky priestorového rozdelenia lesa), ktoré sú z lesníckeho hľadiska logickými celkami lesa. Pozor, jednotlivé JPRL môžu byť rozložené aj na viacerých parcelách patriacim viacerým vlastníkom! V drvivej väčšine prípadov hranice parciel v lese nie sú jasne vyznačené, aj keď dobrý vlastník lesa, resp. jeho odborný lesný hospodár vie, kde presne hranica leží. Úlohy aj benefity sa v tomto prípade rozdeľujú medzi vlastníkov podielovo (v našom prípade sme pre nejasnosť hraníc robili vytýčenie hraníc aj s geometrickým plánom, na tomto konkrétnom prípade to vyšlo cca 2.000,00 €).

Významnú úlohu pri predaji lesa má aj okresný úrad, lesný a pozemkový odbor, ktorý je evidenčným a zároveň aj kontrolným orgánom - to sa týka plánovania činností, ale aj ich vykonávania.

Pokiaľ máte les v správe Lesov SR, či už zmluvnej, alebo "zo zákona", vaše kroky by mali začať práve ich oslovením s úmyslom les predať.

Pre obsiahlosť problematiky, uvediem stručnú osnovu postupu (dodržte poradie!): (modelová situácia, chcete predať les vlastníka, ktorý ho má v správe Lesov SR)

1. Oznámte Lesom SR záujem predať les s tým, že požiadate o zastavenie ťažby a obhospodarovania na predmetnej parcele (bez tohoto kroku nerobte žiadny úkon, prečo, to si necháme ako naše know-how, ale konkrétnemu záujemcovi o predaj to, samozrejme, povieme);

2. Vyžiadajte si podklady z NLC (plán obhospodarovania), je to platená služba, nie drahá, navyše urobia vám to celkom rýchlo;

3. Vyhľadajte odborného lesného hospodára, ktorý vám pomôže naceniť les (odporúčam ísť s ním fyzicky do lesa, aby ste dokázali aspoň orientačne spoznať jeho hranice);

4. Teraz nasleduje maklérska rutina... (skutočný záujemca bude chcieť určite podklady z NLC);

5. Ak už máte kupujúceho, nasleduje fyzické odovzdanie lesa, za prítomnosti OLH Lesov SR a zástupcu okresného úradu (pozemkový a lesný odbor). Odporúčame účasť OLH pôvodného vlastníka, aj nového vlastníka.

"Náš" predaj v sebe skrýval aj ďalšie anomálie, napríklad susedil s lesom, ktorý patrí urbariátu, pred 25 rokmi bola jeho časť fyzicky vydaná inému vlastníkovi, jeden z vlastníkov si neplnil svoje evidenčné povinnosti.

Toto všetko berieme, ale ako vklad do našich vedomostí pre obdobný predaj do budúcna. Keby sme na začiatku vedeli, do akého zložitého procesu vchádzame, zvažovali by sme, či tento obchod realizovať. Po cca 8 mesiacoch od nabratia lesa do našej ponuky a úspešnom zavŕšení celého predaja sme bohatší o toľko skúseností, že by sme do ďalšieho predaja s radosťou išli.

Pokiaľ máte konkrétne otázky, neváhajte nás osloviť, radi odpovieme... alebo viete čo, kľudne sa tomu zložitému procesu vyhnite a hoďte to na naše plecia, my už ten váš les predáme, vieme ako a aj komu.