Garancia NaMax

25.03.2021

Detailne poznáme trh v oblasti našej pôsobnosti, máme odborné znalosti, naplno využívame technológie, sledujeme aktuálne trendy na trhu, máme skúsenosti, klienti nám dôverujú a oceňujú naše služby. Naše postupy majú overené výsledky a sme si nimi istí, preto Vám teraz ponúkame

GARANCIU RE/MAX NaMax

  • nastavíme predajnú cenu, za ktorú sa dá Vaša nehnuteľnosť reálne predať
  • nájdeme kupujúceho v čase, ktorý si dohodneme
  • tieto parametre dodržíme

Ak nepredáme Vašu nehnuteľnosť za nami nastavenú cenu, znížime našu províziu o 20%, ak nenájdeme kupujúceho v stanovenom termíne, znížime našu províziu o 20%, ak nesplníme ani jeden parameter, zľava bude 50% z našej provízie.

Naša provízia je stanovená motivačne, je v našom záujme predať Vašu nehnuteľnosť za čo najvyššiu sumu vzhľadom k situácii na aktuálny stav trhu s nehnuteľnosťami!

Preneste riziko na nás, predajte s nami!

+421 908 513 793, namax@re-max.sk