BLOG

 

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19.06.2018 novelu katastrálneho zákona- zákon č. 212/2018 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť dňa 01.10.2018. Nová zákonná úprava sa pokúsila riešiť problémy praxe. Dôvodom prijatia novely bolo zohľadnenie aktuálnych procesov v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností, naplnenie požiadavky zrýchlenia...

Pokiaľ kupujete nehnuteľnosť, v spleti ponúk a právnych predpisov na Vás číhajú aj predajcovia – podvodníci .
Je preto nevyhnutné preveriť si predávajúceho, kupovanú nehnuteľnosť z právneho aj stavebného hľadiska, jej skryté nedostatky, všetky ťarchy ktoré na nej sú, kontrolovať kúpnopredajné zmluvy, celý proces prechodu nehnuteľnosti aj financií a...

Prečo RE/MAX

30.05.2018

V živote som vyskúšal viacero zamestnaní predtým, ako som sa rozhodol pre prácu s realitami. Vždy som chcel podnikať a práca v realitnej kancelárií mi dala túto možnosť.

Nastavili sme podmienky pre maklérov tak, aby išli do praxe maximálne odborne pripravení, aby pracovali v rámci striktných etických pravidiel, aby boli motivovaní poskytnúť klientom komplexné služby na najvyššej úrovni a zároveň aby im boli vytvorené čo najoptimálnejšie podmienky na vykonávanie ich práce - a neustále sa ich snažíme zlepšiť !